Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

रामाचा भक्त तू,

वाऱ्याचा पुत्र तू,

शत्रूची करतोस दाणादाण

तुझ्या ह्रदयात फक्त सीताराम..

अशा बजरंग बलीला आमचे

कोटी कोटी प्रणाम..

हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा! “

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─


 

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ ज्याच्या मनात आहे श्रीराम,

ज्याच्या तनात आहे श्रीराम,

संपूर्ण विश्वात जो आहे बलवान

अशा मारूतीरायास आमचा शत शत प्रणाम.

हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा! ”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─ 

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

 “ मी पण भक्त आणि तुम्हीही भक्त पण फरक फक्त एवढा आहे तुमच्या हृदयात श्री राम प्रभू अन् माझ्या हृदयात तुम्ही आहात.”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─Hanuman status in marathi 


Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

 “ सुर्याचा घ्यायला गेला घास,

जो वीरांचा आहे खास,त्याच्या शक्तीपुढे सर्व काही लहान

असा रामभक्त आहे सर्व भक्तांमध्ये महान.

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ विश्व रचनाऱ्याला भगवान म्हणतात

आणि दुःख दूर करणाऱ्याला हनुमान म्हणतात..”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

सत्य आणि प्रेमाच्या शप्पत खाणारे तर अनेक आहेत

परंतु प्रेम आणि भक्ती मध्ये छाती चिरून

दाखवणारे रामभक्त हनुमान एकच आहेत. ”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ भगवान श्री हनुमान आपल्या जीवनात आनंद, शांती आणि

समृद्धी मिळवून देवो आणि त्याची कृपादृष्टी आपल्या परिवारावर

कायम राहो…”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─


Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ घातले आहे लाल लंगोट,

हातात आहे घोटा.

शत्रूंचा करतात नाश,

भक्तांना कधीच होऊ देत नाही निराश.

जय हनुमान. ”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
हनुमान जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा मराठी

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ रामाचा भक्त,

रुद्राचा अवतार आहे तु,

अंजनीचा लाल आणि

दृष्टांचा काल आहे तु. ”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ मुखी राम नाम जपी, योगी बलवान

लंकेचा नाश करी, असा सर्व शक्तिमान,

आकाशापरी मोठा, कधी मुंगीहूनी लहान,

ह्रदयी वसती  राम असा भक्त हनुमान. 

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─
Hanuman quotes in marathi 

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ पवनपुत्र, अजंनीसूत,प्रभू श्री रामचंद्राचा परमभक्त

मारूती रायाचा विजय असो. ”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─

Hanuman status in marathi | हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा मराठी

“ अजर अमर एकच नाम रामभक्त वीर हनुमान

जय श्री राम, जय हनुमान.”

─━━━━━⊱✿⊰━━━━━─