Valentine day quotes in marathi

डोळ्यातल्या स्वप्नाला… कधी प्रत्यक्षातही आण, किती प्रेम करतो तुझ्यावर हे न सांगताही जाण… …